Jag tänker på mig själv

Jag tänker på mig själv
(I think of myself)
text by Björn Springfeldt
Galerie Bel'Art 2007