John Ivar Berg 2004

John Ivar Berg - 2004, Norrköpings Konstmuseum

John Ivar Berg - avantgardist och konkret konstnär.
September 14th, 2004.
Inauguration by Prof. Teddy Brunius