Jan Torsten Ahlstrand - GAN - Skaplesen 1918

Exhbition: GAN, Waldemarsudde, Stockholm, 2011