Oscar Reutersvärd

Born in Stockholm 1915, died in Lund 2002.

Oscar Reutersvärd and friends

CV - Swedish only

Mina omöjliga figurer (manifesto 1985)

1932-33    
Studier för Michail D. Katz, Stockholm.
1935    
Studentexamen vid Östra Real, Stockholm.
1935-37    
Studier vid Otte Skölds målarskola, Stockholm.
1935-52    
Studier i konsthistoria med konstteori vid Stockholms högskola för
professor Henrik Cornell med fil.lic.-examen 1944. Undervisar i
konsthistoria  vid högskolan och arbetar parallellt med att utveckla sitt konstnärskap.
1939    
Giftemål med konstnärinnan  Britt Lundbohm. Studier vid Académie Colarossi, Paris.
1941-45    
Medarbetare på tidskriften Konstvärlden, som utges
av Otto G. Carlsund. Elev till Carlsund.
1944    
Debuterar på Unga tecknare, Nationalmuseum, Stockholm.
1945    
Utger boken Sex konsthistoriska disputationer (Bonniers).
1948    
Utger monografin Monet – en konsthistorik (Bonniers, och
Konsthandboken, tillsammans med Hans Eklund (Forum).
1950-51    
Studier vid Fernand Légers Académie Moderne, Paris (sommarkurser).
1952    
Disputerar i konsthistoria på gradualavhandlingen Impressionisterna
inför publik och kritik
(Bonniers).
1953-64    
Docent i konsthistoria med konstteori vid Stockholm universitet. Experimenterar med kedjeskulpturer och anaglyfiska bilder.
1954    
Deltar i utställningen Objekt och artefakter – verkligheten förverkligad,
Galerie Samlaren, Stockholm.
1955    
Arrangerar en utställning på Galerie Samlaren till 25-årsminnet av
Otto G. Carlsunds postkubistiska expo Art Concret under Stockholmsutställningen 1930.
1958    
Deltar i Fantastiska realiteter – collages, Galerie Samlaren, Stockholm
1960    
Första separatutställningen: Optiska bilder, Lilla Paviljongen, Stockholm.
Deltar i Skulptur i det fria, Galerie Samlaren, Stockholm.
1961    
Separatutställning Konstakademien, Stockholm, tillsammans med
Albert Johansson. Deltar i utställningar på Galerie Denise René, Paris,
Liljevalchs konsthall, Stockholm och Galerie Samlaren, Stockholm.
1962-64    
Utställningsturné i Sverige tillsammans med Albert Johansson. Visar
skisser och modeller i utställningar på Norrköpings konstmuseum
(Fiskeby Bruk) och Värmlands museum, Karlstad (monument i Rovaniemi).
1964    
Professor i konsthistoria med konstteori (konstvetenskap) vid Lunds
universitet. Deltar i Dokument av svenska skulptörer, Arkivmuseet
(Skissernas museum), Lund, samt i samlingsutställningar i Stockholm,
London, Paris och Atén.
1965    
Arrangerar utställningen Den gudomliga geometrin – Hommage à GAN
med verk ur egen samling, Krognoshuset, Lund. Deltar i utställningar i
Haag, Amsterdam, Ystad, Landskrona, Helsingborg, Brüssel , Örebro och Lund.
1966    
Separatutställning Som sjunker och stiger, Galerie Leger, Malmö, och
Kalmar konstmuseum (tillsammans med Britt Lundbohm Reutersvärd).
Deltar i utställningar Stockholm, Göteborg, Borås, Haag, Leiden och Lund, bl.a. Nutida svensk skulptur i Liljevalchs konsthall.
1967    
Separatutställning OPuscula, Krognoshuset, Lund. Delat i bl.a. Människa nu, Lunds konsthall och Multikonst, som visas på 100 olika platser iSverige. Utger Baertling – den öppna formens dramaturg samt Paradisets källa och de gotländska paradisfuntarna
(Ed. Gleerup).
1968    
Separatutställning Trettiosex studier i lyftande rörelse, Galerie Leger, Malmö (katalog med text av utställaren). Deltar i Torn, Arkivmuseet, Lund och i utställningar i Borås, Stockholm och Gävle.
1969    
Separatutställning Tomelilla konsthall.
1970    
Separatutställning Norrbottens länsmuseum, Luleå, och Västerbottens
länsmuseum, Umeå. Deltar i utställningar i Lund och Södertälje.
1971    
Separatuställning, Albert & Oscar, Lunds konsthall, tillsammans med
Albert Johansson, katalog med texter av utställarna. Separatutställning
Galerie Heland, Stockholm och Norrköpings konstmuseum.
1972    
Deltar i två samlingsutställningar i Lunds konsthall, bl.a. Konstruktivt,     
som följande år visas i Eskilstuna och Södertälje.
1973    
Separatutställningar Värmlands länsmuseum, Karlstad, Södertälje
konsthall, och Örebro länsmuseum. Deltar i grupputställningen Ömsam,
Malmö museum och i Utopier – realiteter, Lunds konsthall.
1975    
Separatutställning, Galerie S:t Petri, Lund. Deltar i samlingsutställningar
i Lund och Malmö.
1976    
Utger Impressionister och purister (Bonniers) och Kärleksriter och
straffdomar i egyptiska myter
(Ed. Sellem). Deltar i Skulptur i Skåne,
Ystads konstmuseum och i Kunst fra Skåne i Hvidovre, Danmark.
1977    
Separatutställning Galerie Henry Meier, Lausanne, och Galerie
Liliane Francois, Paris. Deltar i samlingsutställningar i Landskrona och Paris.
1978    
Separatutställningar Borås konstmuseum och Galerie Galax, Göteborg.
Deltar i samlingsutställningar i Stockholm och i Konkret konst i Skåne
1947 – 78
, Galerie Nordenhake, Malmö.
1979    
Separatutställning Omöjliga figurer, Galerie S:t Petri, Lund. Utger boken
Samtal om Zorn, tillsammans med Teddy Brunius (Bra Böcker).
1979-80    
Italiensk utställningsturné: ställer ut omöjliga figurer på gallerier i
Bologna, Neapel, Rom, Milano, Florens, Como, Bari och Taranto.
1980    
Separatutställningar Galerie Bel’Art, Stockholm och Galerie Leger, Malmö. Deltar i Konkret konst, Galleri Engström, Stockholm och i Abstrakt skulptur, Kulturhuset, Stockholm.
1981    
Separatutställning 150 omöjliga figurer, Malmö museum, katalog med texter av Björn Kruse och Zenon Kulpa. Separatutställningar Östergötlands länsmuseum, Linköping, och Eskilstuna konstmuseum, katalog med texter av Oscar Reutersvärd, Yngve Ekedahl och Magnus Blix. Delar i samlingsutställningar i Como och Milano. Pensioneras från professuren vid Lunds universitet.
1982    
Postverket ger ut tre frimärken med omöjliga figurer. Separatutställning Ystads konstmuseum.
1982-99    
Efter pensioneringen intensfieras arbetet med konstnärliga utsmyckningar och gestaltningar i offentlig miljö. En lång rad separat-utställningar, främst av omöjliga figurer följer också. Som de viktigaste kan man betrakta den retrospektiva på Konstakademien i Stockholm 1991, samtidigt med två galleriutställningar, Galleri Asplund och Galleri Söderlund, och en akvarellutställning på Konstakademien, Stockholm, 1998, katalog med text av Teddy Brunius.
En vandringsutställning med omöjliga figurer har visats i olika städer i Ryssland, bl.a. Moskva 1995 och i Viborg 1998 (i Alvar Aaltos bibliotek). 1985 publiceras boken Oscar Reutersvärd – omöjliga figurer i färg med text av Carlo Bresti, (Ed. Doxa). 1988 boken Otto G. Carlsund     - i fjärrperspektiv, mad text av Oscar Reutersvärd (Ed. Kalejdoskop).
1998 visar han sina nya labyrinter i separatutställning på Skövde konstmuseum och Skissernas museum, Lund, katalog med text av uställaren.
2000-01    
Retrospektiv separatutställning Kedjor – Omöjliga figurer – Labyrinter på Skissernas museum, Lund och Skövde konstmuseum (katalog med texter av Jan Torsten Ahlstrand, Teddy Brunius, Bjrön Kruse och Oscar Reutersvärd). Till 85-årsdagen utges även boken Femtioelva omöjliga figurer av Oscar Reutersvärd med text av Anders Sandström
(Ed. Palmkron).

Oscar Reutersvärd är representerad i följande museer och offentliga samlingar:

Statens konstråd
Moderna Museet, Stockholm
Göteborgs konstmuseum
Norrköpings konstmuseum
Borås konstmuseum
Helsingborgs museum
Malmö konstmuseum
Skissernas museum, Lund
Ystads konstmuseum
Smålands konstarkiv, Värnamo
Statens museum for kunst, Köpenhamn
Herning konstmuseum, Herning
Nasjonalgalleriet, Oslo
Åbo konstmuseum
Rovaniemi kotiseutumuseo, Finland
Centre Georges Pompidou, Paris
Musée des beaux-arts, Rouen
Muzeum Sztuki, Lodz
Istituto Svedese, Rom
Samt olika kommunala och landstingkommunala samlingar